TAILIEUCHUNG - Chương 9: quyết định phân phối

Hiểu được mối quan hệ giữa chiến lược marketing và chiến lược chung của doanh nghiệp. | Chương 9 Quyết định về phõn phối Trọng tõm của chương Hiểu được mối quan hệ giữa chiến lược marketing và chiến lược chung của doanh nghiệp Nắm được quỏ trỡnh lập chiến lược và kế hoạch marketing của doanh nghiệp Nắm được nội dung của một bản kế hoạch marketing Nắm được cỏc cỏch thức tổ chức marketing trong doanh nghiệp Nắm được cỏc nội dung kiểm tra marketing Khỏi niệm Phân phối trong marketing (hay theo quan điểm marketing) là các hoạt động đưa sản phẩm từ người sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng nhằm khắc phục những khác biệt về thời gian và không gian trong tiêu dùng và sử dụng sản phẩm Kênh phân phối là một tập hợp những doanh nghiệp và các cá nhân độc lập và phụ thuộc với nhau, tham gia vào quá trình đưa hàng hoá từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng. Thành viờn kờnh phõn phối Cỏc loại trung gian thương mại/ thành viờn kờnh phõn phối Nhà bỏn buụn Nhà bỏn lẻ Đại lý Mụi giới Vai trũ: Tối thiểu hoá số lần tiếp xúc bán cần thiết để thoả mãn thị trường mục tiêu đồng thời đảm bảo phân phối hàng rộng lớn và đưa hàng đến thị trường mục tiêu một cách hiệu quả nhờ quan hệ tiếp xúc, kinh nghiệm, việc chuyên môn hoá và quy mô hoạt động của những người trung gian. Nhiều nhà sản xuất không đủ nguồn tài chính để tiến hàng marketing trực tiếp và đôi khi đầu tư vốn vào sản xuất sẽ có lợi hơn khi vừa dàn trải vốn vào cả sản xuất và tiêu thụ những gì đã sản xuất ra. Chức năng của kờnh phõn phối Hỗ trợ cho việc ký kết hợp đồng Tiến hành nghiên cứu thị trường bao gồm các hoạt động thông tin, phân tích xử lý các thông tin, thực hiện hoạt động về khách hàng, đối thủ cạnh tranh, môi trường chung để xác định và thực hiện chính sách marketing cũng như chính sách phân phối của doanh nghiệp. Thông tin, xúc tiến khuyếch trương trong kênh phân phối cho những sản phẩm họ bán Thương lượng, đàm phán, phân chia trách nhiệm, quyền hạn, lợi ích giữa các thành viên tham gia vào kênh, giải quyết các mâu thuẫn, xung đột có thể có. Tiếp tục hoàn thiện hàng hoá cho phù hợp với yêu cầu của

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT